Bandenzoeker Verkooppunten

Toyo Tire Benelux B.V.

Privacyverklaring

Toyo Tire Benelux B.V. - gegevensbescherming

Toyo Tire Benelux B.V. ("Toyo Tires") hecht veel waarde aan het beschermen van gegevens en het respecteren van uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft de basis waarop wij alle persoonsgegevens beschermen die we over u verzamelen als bezoeker aan onze website of aan een locatie of een contactpersoon bij een van onze klanten, leveranciers of andere zakelijke partners.

De gegevens die we over u verzamelen

We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u ons verstrekt: Dit is de informatie over u die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt (bijvoorbeeld als u meedoet aan een wedstrijd of u registreert voor een promotie of aanbieding), ons een visitekaartje (of iets soortgelijks) geeft, op ons verzoek formulieren invult of per telefoon, post, e-mail of anderszins contact met ons neemt. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten; informatie over uw zakelijke relatie met Toyo Tyres (indien van toepassing): informatie over uw beroep, professionele achtergrond en interesses; en informatie over de producten van Toyo Tires die u hebt gekocht en waar u ze hebt gekocht.
 • Informatie via onze website en andere systemen over u verzameld:
  • Als u onze website bezoekt, worden er automatisch bepaalde gegevens verzameld over u en uw bezoek, inclusief het internetprotocol (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw apparaat met internet te verbinden en andere gegevens zoals uw browsertype en -versie en de pagina’s die u op onze website bezoekt. Onze website kan ook “cookies” naar uw apparaat downloaden - dit wordt beschreven in onze afzonderlijke cookieverklaring.
  • Als u e-mails, telefoongesprekken of andere elektronische communicatie met onze werknemers en andere personeelsleden uitwisselt, registreren onze informatietechnologiesystemen gegevens van die gesprekken, soms inclusief hun inhoud.
  • Enkele van onze gebouwen hebben, voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden, gesloten tv-systemen die opnames van u kunnen maken als u onze gebouwen bezoekt.
 • Overige informatie: We kunnen ook informatie verzamelen uit andere bronnen. Bijvoorbeeld:
  • Als we een zakelijke relatie hebben met de organisatie die u vertegenwoordigt, kunnen uw collega's of andere zakelijke contacten ons informatie over u geven, zoals uw contactgegevens of details over uw rol in de relatie.
  • We verzamelen soms informatie van externe verstrekkers van gegevens of openbaar beschikbare bronnen in verband met het witwassen van geld, voor de controle van de achtergrond en soortgelijke doeleinden en om ons bedrijf te beschermen en te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Ons gebruik van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om onze zakelijke activiteiten, en in het bijzonder onze relatie met de organisatie die u vertegenwoordigt (indien van toepassing) en eventuele transacties, uit te voeren, te beheren, te ontwikkelen en te promoten - dit omvat, bijvoorbeeld, doeleinden gericht op de facturering en betaling;
 • om prijsvragen, promoties en aanbiedingen te beheren via onze website;
 • om onze website en gebouwen en andere aspecten van de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren, te regelen, te beheren en te verbeteren;
 • om ons bedrijf te beschermen tegen fraude, witwassen van geld, misbruik van vertrouwen, diefstal van eigendomsmaterialen en andere financiële of zakelijke misdaden; en
 • om te voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen en om schadeclaims in te dienen ofwel te verdedigen.

Wij kunnen van tijd tot tijd informatie over u in onze systemen controleren - inclusief de inhoud en andere informatie met betrekking tot uw e-mail en andere communicatie met ons - voor naleving en bedrijfsbeschermingsdoeleinden zoals hierboven beschreven. Dit kan controles omvatten met het oog op de openbaarmaking van informatie die relevant is voor rechtszaken en/of controles van dossiers die relevant zijn voor interne of externe regelgevende of strafrechtelijke onderzoeken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving zullen deze controles op een redelijke en evenredige manier worden uitgevoerd en goedgekeurd op een passend managementniveau. Dit kan uiteindelijk leiden tot de bekendmaking van uw gegevens aan overheidsinstanties en tegenpartijen in rechtszaken, zoals hieronder beschreven. Uw e-mails en andere berichten kunnen ook bij gelegenheid worden geraadpleegd door andere personen dan de personeelsleden met wie ze worden uitgewisseld voor gewone bedrijfsbeheerdoeleinden (bijvoorbeeld indien nodig wanneer een medewerker niet op kantoor is of niet meer werkzaam is bij Toyo Tyres).

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is, zodat we de hierboven beschreven doeleinden kunnen nastreven, en alleen nadat we hebben geconcludeerd dat onze verwerking geen schade berokkent aan u of uw privacy op een wijze die onze legitieme belangen bij het nastreven van die doeleinden zouden overschrijven. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij ook wettelijk verplicht worden uw persoonsgegevens openbaar te maken of anderszins te verwerken. We zullen u informeren, indien wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, of de verstrekking van de gevraagde gegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, ofwel dat dit puur op vrijwillige basis is en dat er geen implicaties zullen zijn als u weigert om de gegevens te verstrekken. In andere gevallen kunt u ervan uit te gaan dat we de gegevens nodig hebben voor onze zakelijke of nalevingsdoeleinden (zoals hierboven beschreven).

Bekendmaking en internationale doorgifte van uw gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verschillende doeleinden die hierboven zijn uiteengezet:

 • aan de andere leden van de Toyo Tyres-groepsbedrijven;
 • aan uw collega's binnen de organisatie die u vertegenwoordigt;
 • aan dienstverleners die onze website hosten of andere informatietechnologiesystemen of die anderszins uw gegevens namens ons bewaren of verwerken, onder de voorwaarde van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid;
 • aan personen die ons bedrijf en onze activa of relevante delen ervan overnemen; of
 • in uitzonderlijke omstandigheden:
  • aan bevoegde regelgevende, vervolgingsautoriteiten en andere overheidsinstanties of tegenpartijen in rechtszaken, in om het even welk ander land of grondgebied; of
  • indien we wettelijk verplicht zijn om ze bekend te maken.

Deze bekendmakingen kunnen betrekking hebben op de doorgifte van uw persoonsgegevens aan het buitenland. U dient zich ervan bewust te zijn dat dit de doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte/Nederland kan omvatten, die niet dezelfde strenge privacywetgeving voor gegevens hanteren. In die gevallen dat we persoonsgegevens doorgeven aan andere leden van de Toyo Tyres-groep of aan onze dienstverleners, zullen we ervoor zorgen dat onze afspraken met hen worden beheerst door overeenkomsten voor gegevensoverdracht die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd, volgens de voor dit doeleinde door de Europese Commissie erkende voorwaarden. Neem contact met ons op (zie hieronder) als u wilt weten of dergelijke overeenkomsten aanwezig zijn en, indien zo, om een exemplaar in te zien.

Bewaring en verwijdering van uw gegevens

We zullen de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben verwijderen als we ze niet langer nodig hebben.

Houd er rekening mee dat, als u een contactpersoon bent bij een van onze klanten, leveranciers of andere zakelijke partners, we mogelijk enkele beperkte gegevens over u bewaren, zelfs als we weten dat u de organisatie die u vertegenwoordigt, hebt verlaten, zodat we een doorlopende relatie kunnen onderhouden met u als en wanneer we weer contact met u opnemen, als vertegenwoordiger van een andere organisatie.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en op enkele verwante gegevens op grond van de wet inzake gegevensbescherming. U kunt ook verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van enige of al uw persoonsgegevens (en verzoeken dat ze worden verwijderd) in bepaalde andere omstandigheden.

Contact met ons opnemen

Voor vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring en onze verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Op het volgende adres:

TOYO Tire Benelux B.V.
Blauwhekken 1 
4751 XD Oud Gastel
Nederland

E-mail: info@toyotires.nl

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen in dit beleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen in deze privacyverklaring, worden op deze website geplaatst (op www.toyotire-benelux.com). Kom regelmatig terug om eventuele wijzigingen te bekijken.