Bandenzoeker Verkooppunten

EU bandenlabel

Europese bandenlabeling

De EU-verordening 1222/2009 is herzien en zal met ingang van 1 mei 2021 worden vervangen door Verordening EU 2020/740.

Vanaf die datum zullen nieuwe voorschriften van toepassing zijn.
 

Brandstofefficiëntie

Aangepaste brandstofefficiëntieklasse, waarbij "A" de zuinigste is en "E" de slechtste

 

Grip op nat wegdek

Bijgewerkte klasse voor grip op nat wegdek, waarbij "A" de meest efficiënte klasse is en "E" de slechtste

 

Extern geluid

Een ABC-indeling vervangt de geluidsgolven

 

Grip op sneeuw

Een band die voldoet aan de in UNECE-reglement nr. 117 vastgestelde minimumwaarden inzake grip op sneeuw, wordt geclassificeerd als band voor gebruik in zware sneeuwomstandigheden.
 

 

Grip op ijs

Als een band voldoet aan de relevante minimumwaarden voor grip op ijs, ontvangt de band dit Ice Grip label.

 

Gelieve er nota van te nemen dat de werkelijke brandstofbesparingen en de verkeersveiligheid sterk afhankelijk zijn van het gedrag van de bestuurders, en in het bijzonder van het volgende:
- ecorijden kan het brandstofverbruik aanzienlijk verminderen
 - de bandenspanning moet regelmatig worden gecontroleerd om de brandstofefficiëntie en de grip op nat wegdek te optimaliseren
- de benodigde remafstanden moeten altijd in acht worden genomen.

Meer informatie vind u op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0740&from=NL

De verordening mikt op een verhoging van de veiligheid en de efficiëntie, zowel economisch als wat het milieu betreft, van het wegverkeer. Dit gebeurt via de promotie van veilige en brandstofefficiënte banden met lage rolgeluidemissie. Inzake bepaalde parameters die voor banden zullen gelden, biedt de nieuwe regeling eveneens een kader voor het ter beschikking stellen van geharmoniseerde informatie voor de gehele industrie.
Deze informatie zal door de consument te allen tijde kunnen worden geraadpleegd in technisch promotiemateriaal, waaronder ook de websites van de fabrikanten. Voor bepaalde banden, zoals vernieuwingsbanden, off-road-banden en racebanden, geldt de regelgeving niet.
Het verwachte nettovoordeel van het verhoogde gebruik van brandstofefficiënte banden is een besparing van wel 4 miljoen ton CO2 per jaar (afhankelijk van de snelheid waarmee de markt overschakelt op brandstofefficiënte banden) en een aansturing van de markt in de richting van betere prestaties voor grip op nat wegdek.

Situatie voor 2021:

Verordening 1222/2009 van de Europese Gemeenschap vereist dat alle banden* die worden geproduceerd na juni 2012 en binnen de EU worden verkocht vanaf november 2012 ofwel van een label moeten zijn voorzien of vergezeld zijn van een label dat zichtbaar is opgesteld in het verkooppunt.

Rechts ziet u een voorbeeld van het huidige EG-bandenlabel. Een soortgelijke
etikettering wordt al geruime tijd gebruikt voor huishoudtoestellen zoals was- en
vaatwasmachines.
Meer informatie over de huidige verordening met bijbehorende FAQ’s is
beschikbaar bij de European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA).

www.etrma.org


Het standaardlabel dat door de EU in 2012 is geïntroduceerd,
bied informatie over 3 specifieke parameters: grip op nat
wegdek, brandstofefficiëntie en rolgeluidemissies.

 

Grip op nat wegdek
 

De belangrijkste rol van een band is het bieden van veiligheid - in alle omstandigheden. Grip is hiervan een van de belangrijkste prestatiekenmerken.
Een betere grip en een lagere rolweerstand vallen echter vaak moeilijk te verenigen, en leidden in het verleden gewoonlijk tot compromissen wat de prestaties betreft. Dankzij de nieuwe etikettering zullen onze klanten nu zelf kunnen beslissen welke prestaties zij van hun band verlangen.
Op het label word vermeld tot welke van zeven klassen een band behoort, gaande van ‘A’ voor de beste grip op nat wegdek, tot ‘G’ voor de slechtste.

 

 

 

 

 


Brandstofefficiëntie


Een van de factoren die een invloed uitoefenen op de brandstofefficiëntie van een voertuig is de rolweerstand van de banden.
Die beïnvloeding ontstaat door de vervorming van de banden tijdens hun rotatie waardoor energieverlies in de vorm van warmte wordt veroorzaakt. Hoe groter de vervorming, hoe hoger de rolweerstand en dientengevolge de hoeveelheid brandstof die nodig is om het voertuig voort te bewegen. Een verlaagde rolweerstand leidt dus tot een lager brandstofverbruik en daardoor ook tot een reductie van de voertuigemissies, waaronder die van CO2.
Op het label worden verschillende klassen voor ‘rolweerstand’ opgegeven, met A voor de meest en G voor de minst brandstofefficiënte band. De zwarte pijl (in dit geval B) naast de letterklasse geeft het prestatieniveau van het product aan.

 

 

 

 

Extern geluid

 
Geluidshinder door het verkeer is een belangrijk milieuprobleem en wordt bepaald door:
1. Verkeersintensiteit en voertuigtypes 2. Rijstijl 3. Interactie tussen band en wegdek
Het rolgeluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Drie zwarte golven stemmen overeen met de slechtste prestatie in termen van het geluidsniveau van een band. Het vertegenwoordigt een geluidsniveau tussen de huidige maximumlimiet en de nieuwe, lagere limiet die is ingevoerd in overeenstemming met verordening 661, die tussen 2012 en 2016 van kracht wordt.

1 zwarte geluidsgolf = 3dB minder dan de toekomstige, strengere Europese norm.
2 zwarte geluidsgolven = voldoet nu al aan de toekomstige Europese norm.

3 zwarte geluidsgolven = voldoet aan de huidige Europese norm.